Realizacja zadań w ramach eksperymentu pedagogicznego
pt.:
,,W poszukiwaniu źródeł sukcesu w procesie uczenia się – nauczania”

 (styczeń – czerwiec 2018 r.)

  1. Przygotowanie nauczycieli, biorących udział w eksperymencie,  do pracy na platformie edukacyjnej.  (styczeń, luty, marzec)
  2. Badanie wstępne umiejętności rozwiązywania problemów przez uczniów klas III – VII. (luty)
  1. Warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, edukacji humanistycznej i edukacji przyrodniczej pt. Metody nauczania przydatne w nauczaniu problemowym”. (luty)
  1. Pilotażowe zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I – VII w grupach eksperymentalnych i kontrolnych. (luty, marzec)
  2. Przygotowanie nauczycieli do monitorowania i dokumentowania działań w eksperymencie pedagogicznym. (kwiecień)
  1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I – VII według założeń eksperymentu. (kwiecień – czerwiec)
  2. Praca nauczycieli na platformie edukacyjnej. (kwiecień – czerwiec)
  3. Badanie wstępne umiejętności rozwiązywania problemów przez uczniów klas I -II. (maj)
  1. Badanie efektów eksperymentu pedagogicznego na koniec etapu edukacyjnego w klasach III i VI. (czerwiec)