Prezydium Rady Rodziców
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi
im. I. Szewińskiej 
w Pułtusku
w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca – Anna Wróblewska

Zastępca Przewodniczącej – Anna Strzelczyk

Zastępca Przewodniczącej – Adam Maicki

Zastępca Przewodniczącej – Cezary Bulwicki

Sekretarz – Paulina Nowosielska

Skarbnik – Jacek Pieńkos

Komisja rewizyjna:

Żanet Piątkowska – przewodnicząca

Ilona Piętka

Ewelina Stańkowska – Rolka

Małgorzata Kwiatkowska

Ewa Wierzbicka

Katarzyna Górska