Rachunek „SKO Konto dla Rady Rodziców” w PKO Bank Polski S.A.

46 1020 1592 0000 2402 0279 5367

 Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4
z klasami sportowymi im. I. Szewińskiej w Pułtusku

New Britain 1

06-100 Pułtusk