Osiągnięcia zawodników MKS Pułtusk - uczniów PG 3,  na szczeblu makroregionu młodzików 

  

2001 r. – Olsztyn – 1 punkt 

Jakub Godlewski (86) – zdobywa pierwszy punkt za 7 m. w pchnięciu kulą

 

2002 r. – Płock   -  5 p. 

Milena Roze (87)                    – srebrny medal w dysku (2 p.)

Wojciech Długołęcki (87)       – brązowy medal w dysku (2 p.)

Malina Gerek (87)                 – 5 m. w dysku (1p.)

 

2003 r. – Olsztyn  7 p. 

Joanna  Krysiak(88)               - 5 m. w dysku

Ilona Zielińska (88)                 - 5 m. w kuli

Ilona Zielińska (88)                 - 8 m. wzwyż

Milena Figurska (88)              - 5 m. na 100 m. pł.

Konrad  Dudzikowski (89)     - 7 m. w dysku

Łukasz Szczypiński (89)        - 8 m. w kuli

Piotr Szymański (88)              - 8 m. w dal

 

2004 r. Warszawa  – 15 p. MKS (VII m. w punktacji druż) – uczniowie PG 3 – 7 p. 

Łukasz Szczypiński (89)           - 2 m. w dysku ( 2 p.)

Łukasz Szczypiński (89)           - 7 m. w kuli

Justyna Brzozowska (89)        - 3 m. w dysku ( 2 p.)

Robert Włodarczyk (89)          - 5 m. 110 pł.

Przemysław Ambroch (89)     - 8 m. w dysku

 

2005 r.  Płock   – 11 p.  

Nikt z uczniów PG 3 nie zdobył punktu

 

2006 r – Olsztyn  -  25 p. ( V m. drużynowo) – uczniowie PG 3  -  15 p. 

Szymon Pochmara (91)          - 1 m. dysk ( 3 p.)       - 44,36

Szymon Pochmara (91)          - 8 m.  kula(4kg)         - 13,18

Małgorzata Kmiołek (91)       - 3 m.  oszczep(2p.)    - 31,12

Luiza Dąbrowska (91)            - 3 m.  dysk(0,75kg-2p)- 32,64

Radosław Sadowski (91)       - 4 m.  dysk                 - 38,68

Monika Bystrek (91)               - 5 m.  dysk                 - 30,09

Daniel Krawczyk (91)             - 6 m.  300 pł              - 44,51

Daniel Krawczyk (91)             - 8 m.  110 pł              - 17,24

Kacper Szczygieł (92)            - 7 m.  300 pł              - 44,76

Paulina Podgórska (91)         - 7 m.  wzwyż              - 1,45

Angelika Godlewska (91)       - 7 m.  dysk                 - 25,28

2007 r.  Płock  -  20 p. (VI m. drużynowo) – uczniowie PG 3  - 11 p. 

Mariola Stańkowska (92)       - 2 m.  dysk (2p.)        - 28,34

Adrian Grzela (92)                  - 2 m.  dysk (2 p.)       - 47,00

Kacper Szczygieł (92)             - 3 m.  110 pł (2 p.)    - 16,94

Kacper Szczygieł (92)             - 4 m.  300 pł              - 43,09

Dominika Słojkowska (92)      - 4 m.  dysk                 - 26,60

Grzegorz Parzuchowski (92)  - 6 m.  dysk                 - 37,67

Ilona Lange (92)                     - 6 m.  dysk                 - 25,81

Martyna Bazga (93)               - 8 m.  dysk                 - 25,00

 

2008 r.  – Olsztyn      -  29 p. ( II m. drużynowo) – uczniowie PG 3  - 16 p. 

Justyna Mitkowska (94)         - 1 m.  dysk (3 p.)       - 30,64

Justyna Mitkowska (94)         - 7 m.  kula                 - 9,86

Zuzanna Pawlak (93)              - 2 m.  dysk ( 2p.)       - 30,28

Mateusz Wiśniewski (93)       - 3 m.  oszczep(2 p.)   - 40,39

Mateusz Wiśniewski (93)       - 6 m. dysk                  - 33,96

Wojciech Godlewski (94)       - 5 m.  dysk                 - 35,81

Wojciech Godlewski (94)       - 7 m.  300 pł              - 45,61

Tomasz Jackowski (94)          - 6 m.  110 pł              - 18,02

Martyna Bazga (93)               - 6 m.  dysk                 - 29,13

Maciej Gregajtys (93)            - 7 m.  dysk                 - 33,87

Dorota Bączek (93)                - 8 m. kula                  - 9,84

Albert Książek (93)                 - 8 m.  wzwyż              - 1,55

 

2009 r.  Kozienice   -  16 p. ( IX m. drużynowo) – uczniowie PG 3 – 9 p. 

Justyna Mitkowska (94)         - 3 m.  dysk (2 p.)       - 28,26

Tomasz Jackowski (94)           - 4 m.  110 pł              - 16,53

Tomasz Jackowski (94)           - 5 m.  300 pł              - 42,65

Natalia Czubkowska (95)       - 6 m.  dysk                 - 28,26

Aleksandra Łysik (94)             - 6 m.  wzwyż              - 1,40

Wojciech Godlewski (94)       - 6 m.  dysk                 - 45,83

Krystian Pawelczyk (95)         - 7 m.  dysk                 - 44,97

Daria Sierzan (95)                  - 7 m.  dysk                 - 27,08

 2010 r.  – Olecko       -  22,5 p.(VI m. drużynowo) – uczniowie PG 3  - 10 p. 

Krystian Pawelczyk (95)         - 1 m.  dysk(3 p.)        - 48,18

Daria Sierzan (95)                  - 1 m. dysk (3 p.)        - 38,26

Daria Sierzan (95)                  - 3 m. kula (2 p.)         - 11,07

Natalia Czubkowska (95)       - 4 m.  dysk                 - 32,53

Natalia Sierzan (96)               - 6 m.  dysk                 - 29,76

 

2011 r.  – Kozienice   -  22 p.( III m. drużynowo) – uczniowie PG 3  - 8 p. 

Marta Skrzydlak (96)             - 2 m. oszczep( 2 p.)   - 26,83

Mateusz Gródek (96)             - 5 m.  dysk                 - 37,93

Kinga Sójka (96)                     - 6 m.  dysk                 - 26,89

Michał Omyła (96)                 - 7 m.  kula                 - 10,95

Paula Paratowska (97)           - 7 m.  dysk                 - 26,80

Ilona Steckiewicz (97)             - 7 m.  wzwyż              - 1,40

Ilona Steckiewicz (97)             - 8 m. 100 pł               - 18,63 (17,81 w el.)

 

2012 r. -  Płock – 40 p. ( I m. drużynowo)  - uczniowie PG 3  -  19 p. 

Szymon Godlewski (97)          - 3 m.  dysk (2 p.)       - 45,53

Szymon Godlewski (97)          - 5 m.  kula                 - 12,21

Joanna Kaźmierczak (98)       - 3 m. dysk ( 2 p.)       - 33,43

Joanna Kaźmierczak (98)       - 7 m.  wzwyż              - 1,40

Adrian Szulecki (97)               - 4 m.  dysk                 - 43,87

Joanna Roze (98)                    - 4 m.  dysk                 - 32,39

Paulina Klonowska (97)          - 5 m.  dysk                 - 30,86

Ilona Steckiewicz (97)             - 5 m.  wzwyż              - 1,45

Ilona Steckiewicz (97)             - 6 m. 100 pł               - 17,32

Damian Maicki (97)               - 6 m.  oszczep            - 40,23

Damian Maicki (97)               - 8 m.  kula                 - 10,66

Martyna Kosewska (98)         - 7 m.  dysk                 - 28,09

Joanna Paradowska (97)        - 9 m.  dysk                 - 23,05

Maciej Markuszewski (97)     - 9 m.  110 pł              - 20,29

Aleksander Dobrosielski((7)   - 9 m.  dysk                 - 35,58

Mateusz Czajkowski (97)       - 9 m.  oszczep            - 36,70

Marcin Stańkowski (97)         - 11 m.  wzwyż            - 1,45