Wszyscy uczniowie klas ósmych muszą przystąpić do egzaminu, który zweryfikuje ich wiedzę. Egzaminu nie można nie zdać, ale jego wynik zadecyduje o tym, do jakiej szkoły średniej dostanie się absolwent. W tym roku ósmoklasiści napiszą egzamin w terminie 16 – 18 czerwca, a jak sobie radzą z przygotowaniami w czasie zdalnej edukacji zapytaliśmy: Mikołaja Leszczyńskiego z kl. VIIIA, Natalię Jewiec z kl. VIIIB i Oliwię Gołębiewską z kl. VIIIC. 

 

 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Jedenaście artykułów Konstytucji wprowadzało trójpodział władzy, monarchię dziedziczną, opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem oraz znosiło liberum veto.

Szanowni Państwo,
rodzice i prawni opiekunowie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi  im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku.

W związku z zapisami w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianami) i pismem Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 13 maja 2019 r. oraz niską frekwencją na zebraniu z rodzicami w dniu 23 maja 2019 r. informuję że:

23 maja b.r. w Miejskim Centrum Kultury i Sportu w Pułtusku odbyła się 27 edycja Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej.

Finalistami konkursu zostali uczniowie naszej szkoły:

- Zofia Baduchowska z kl. IV „f”

- Alicja Jabłońska z klasy III „b” gimnazjum

Gratulacje!

Zebrania z rodzicami w dniu 23 maja 2019r. (czwartek) w stołówce szkolnej  o godzinie:

  1. 1630 rodzice uczniów klas I –V
  2. 1730 rodzice uczniów klas VI –VIII i klas III gimnazjum

Celem zebrania będzie przedstawienie procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły oraz osób i instytucji do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

DZIEŃ  OTWARTY zostaje przeniesiony z dnia 5 czerwca 2019 r. na dzień 23 maja 2019 r.
w godzinach 1830 – 1930

Laureaci Konkursów Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Język polski 

22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Nasza szkoła od wielu lat włącza się w odchody tego dnia. Zaprasza do wspólnego świętowania koleżanki i kolegów z przedszkoli oraz szkół podstawowych położonych na terenie gminy Pułtusk. Podobnie było i w tym roku. 

W konkursie Ortograficznym o Pióro Burmistrza Miasta Pułtusk,

Mistrzem ortografii została Marta Piekarska z kl. VIIIc

II miejsce zajęła Maja Walkiewicz z kl. VIIIc

III miejsce Blanka Kojer kl. VIIIc

List Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej,
Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Pana Jarosława Sellina,
z okazji inauguracji przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku,
programu ,,W hołdzie Niepodległej”.

Regulamin Wewnątrzszkolnego Konkursu literackiego

na życzenia z okazji „70- lecia „Czwórki”

„BO TO WŁAŚNIE ONA, JUŻ PRZEZ SIEDEMDZIESIĄT LAT-

NASZA PUŁTUSKA „CZWÓRKA” -

UCZY ,JAK PATRZEĆ NA ŚWIAT”

I Założenia ogólne:

1.Konkurs organizowany jest w ramach działań zaplanowanych pod hasłem „70- lecie „Czwórki”.

12 czerwca 2018 roku odbędzie się XIII edycja Dnia Kultury Krajów Anglojęzycznych.

Już dziś zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursach towarzyszących tej imprezie.

Naszą „Drogę do Niepodległej” zaprezentowaliśmy na konferencji w Ciechanowie.

16 maja 2018r., w związku z obchodami „Roku dla Niepodległej”, mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w konferencji „Wychowanie ku wartościom jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły” zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegaturę w Ciechanowie.

W dniu 10 maja 2018 roku w naszej bibliotece w ramach obchodów Tygodnia Biblioteki Szkolnej odbyły różnorodne akcje czytelnicze, propagujące zainteresowanie książką i rozwijające zamiłowanie do literatury. Czytelnicy mieli okazję uczestniczyć w Maratonie Czytania, gdzie każdy mógł zaprezentować swoje umiejętności ciekawej interpretacji tekstu literackiego.

Informujemy, że 22 czerwca 2018 r Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna nabór wniosków do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2018/2019.