Graj z nami!

11

Wpłać do naszej e-skarbonki:

e skarb

W dniu 18 stycznia br. (poniedziałek) zostaną zawieszone zajęcia edukacyjne w klasach 1-3 szkół podstawowych miasta i gminy Pułtusk

W związku z prognozami meteorologicznymi przewidującymi wystąpienie bardzo niskich temperatur, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne uczniów, Burmistrz Miasta Pułtusk w uzgodnieniu z dyrektorami szkół podjął decyzję o zawieszeniu zajęć edukacyjnych w klasach 1-3 szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Pułtusk w poniedziałek, 18 stycznia br. Jednocześnie informujemy, że zostaną zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, których rodzice nie są w stanie zabezpieczyć w tym dniu opieki. Zajęcia będą odbywały się w dotychczasowych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Uczniowie klas 4-8 uczestniczą w zajęciach w ramach nauki zdalnej. Ponadto informujemy, że przedszkola będą funkcjonowały bez zmian, lecz apelujemy o rozważenie pozostawienia dzieci w tym dniu w domach.

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku

Dnia 6. 02. 2020 r. zebrania z rodzicami

 

 • 1) 1700 – Gala talentów uczniowskich. 
 • 2) Spotkania w klasach z wychowawcami.

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu online dot. bezpieczeństwa dzieci w internecie. Szkolenie poprowadzą dziennikarz Tomasz Rożek – ambasador kampanii „e-Polak potrafi” oraz Anna Borkowska – psycholog, ekspertka Akademii NASK

Na uczniów klas VII -VIII SP oraz III PG czekały atrakcje: "ścianka gwiazd", popcorn, a przede wszystkim porywająca muzyka

 

Konkurs odbędzie się 9 stycznia 2019r. 

                                         - 3 godz. lekcyjna, sala nr 17 - klasy 5 i 3 gimnazjum

                                         - 4 godz. lekcyjna, sala nr 2 - klasy 4, 6 i 7

                                         - 6 godz. lekcyjna, sala nr 15 a - klasy 8

 

Pułtusk, dnia 20 stycznia 2020 r.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
im. Ireny Szewińskiej
w Pułtusku

(nazwa Zamawiającego)

 

 

Informacja z otwarcia ofert

dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa artykułów spożywczych do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku”.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku - Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) informuje:

 

 

CZĘŚĆ I – Warzywa i owoce

 

 1. Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia wynosi 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych brutto)
 2. Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Wartość oferty brutto
[zł]

Termin wykonania zamówienia,

okres gwarancji,

warunki płatności

 

Brak ofert

 

zgodnie z zapisami SIWZ

 

CZĘŚĆ II – Drób

 

 1. Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia wynosi 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych brutto)
 2. Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Wartość oferty brutto
[zł]

Termin wykonania zamówienia,

okres gwarancji,

warunki płatności

 

 

Brak ofert

 

zgodnie z zapisami SIWZ

 

CZĘŚĆ III – Mięso i wędliny

 

 1. Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia wynosi 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych brutto)
 2. Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Wartość oferty brutto
[zł]

Termin wykonania zamówienia,

okres gwarancji,

warunki płatności

 

Brak ofert

 

 

zgodnie z zapisami SIWZ

 

CZĘŚĆ IV – Jaja

 

 1. Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia wynosi 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych brutto)
 2. Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Wartość oferty brutto
[zł]

Termin wykonania zamówienia,

okres gwarancji,

warunki płatności

2

Hurt i Detal Artykuły Spożywczo-Rolne Anna Siekierko

ul. Szpitalna 24

18-200 Wysokie Mazowieckie

2525,25

zgodnie z zapisami SIWZ

 

CZĘŚĆ V – Ziemianki

 

 1. Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia wynosi 19 500 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych brutto)
 2. Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Wartość oferty brutto
[zł]

Termin wykonania zamówienia,

okres gwarancji,

warunki płatności

 

Brak ofert

 

zgodnie z zapisami SIWZ

 

CZĘŚĆ VI – Mrożonki

 

 1. Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia wynosi 26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych brutto)
 2. Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Wartość oferty brutto
[zł]

Termin wykonania zamówienia,

okres gwarancji,

warunki płatności

1

REN Sp. z o.o. ul. Tartaczna 3

26-600 Radom

40941,60

zgodnie z zapisami SIWZ

2

Hurt i Detal Artykuły Spożywczo-Rolne Anna Siekierko

ul. Szpitalna 24

18-200 Wysokie Mazowieckie

38724,00

zgodnie z zapisami SIWZ

 

CZĘŚĆ VII – Pieczywo

 

 1. Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych brutto)
 2. Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Wartość oferty brutto
[zł]

Termin wykonania zamówienia,

okres gwarancji,

warunki płatności

3

PIEKARNIA "IWA" S.C. Marek Żurawiński Radosław Wyszyński

Obryte 191

07-215 Obryte

478,80

zgodnie z zapisami SIWZ

 

 

 

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4

im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

Krzysztof Łachmański

 

O zaletach znajomości języków obcych nikogo nie trzeba przekonywać. Żyjemy w świecie, w którym coraz częściej wymaga się znajomości kilku języków. Nic dziwnego, że rodzice chcą jak najwcześniej rozpocząć edukację swoich pociech w tym zakresie. Nauka języków obcych wpływa korzystnie na rozwój dzieci, rozwija umiejętności umysłowe, poprawia zdolność uczenia się, koncentracji oraz zapamiętywania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców organizujemy zajęcia z języka niemieckiego.

 Rozbudzaniem lingwistycznego apetytu naszych wychowanków zajęła się p. Monika Kiela  - nauczycielka języka niemieckiego. Dziękujemy bardzo.

ARI Docs Viewer: 'https://psp4pultusk.edu.pl/dokumenty/przetargi/zawiad_o_wyborze.pdf' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.

ARI Docs Viewer: 'https://psp4pultusk.edu.pl/dokumenty/przetargi/zawiadomienie_o_wyborze_oferty_11.pdf' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.

ARI Docs Viewer: 'https://psp4pultusk.edu.pl/dokumenty/przetargi/zawiadomienie_o_wyborze_ofert.pdf' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.

ARI Docs Viewer: 'https://psp4pultusk.edu.pl/dokumenty/przetargi/zaproszenie_do_ofert.pdf' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.

Zarządzenie nr 1 z dnia 11.01.2018r.

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku
w sprawie zebrań z rodzicami

 

         Śródroczne zebrania z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku odbędą się dnia 8 lutego 2018r. o godz. 1700 w hali sportowej

Terminy „Dni Otwartych”

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi
im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

w II semestrze roku szkolnego 2017/2018

 

7 marca 2018r.

4 kwietnia 2018r.

9 maja 2018r.

6 czerwca 2018r.